rnu Diakoonia

Sotsiaalkohvik 01.08.2014-31.08.2015

Projekti "Sotsiaalkohvik" eesmärk on Pärnu linna vähe kindlustatud perede koolis käivate 40 lapse toitlustamine õppetöö vaheaegadel. Selleks luuakse söögikoht, kus pakutakse kord päevas tasuta sooja toitu. Lastel on võimalik õppida ise lihtsaid toite valmistama ja õppima lauakatmiseviise ning osaleda filmivaatamisel ja sotsiaalselt arendavatest vestlusringides.
 
Teenuse tarbijad leitakse koostöös Pärnu linnavalitsuse Sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega ja Pärnu Toidupanga ning kogukonda kaasates. Teenusesse panustavad Pärnu linnavalitsus ja Pärnu Toidupank.

Projekti rahastab 26 994.49 euroga Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti jooksul toimunud tegevused:
 • Septembrist - detsembrini pooleni toimusid köögi seinte ehitamine ja viimistlemine ning seinte ja põrandate plaatimine. Santehnilised-, elektri-ja ventilatsiooni tööd;
 • Novembris osaleti supiköögi- ja vältimatusotsiaalabi teenuse osutamise konkursil ja tulemused avalikustati detsembris, kus Pärnu Diakooniakeskuse pakkumine oli MTÜ Ärkamisega samas hinnas ja kolmepoolsel kohtumisel: Pärnu linn –Ärkamine -  Diakooniakeskus, otsustati ühiselt jagada teenus kaheks, vastavalt Pärnu jõe vasakalda ja paremkalda piirkondadeks;
 • Detsembris määras Pärnu Linn Pärnu Diakooniakeskusele tegevustoetuse summas 5400€, millest projekti kohaselt 2680€ läheb laste toitlustamiseks ja ülejäänud toidupanga toetuseks; 
 • Detsembris teinepool toimus köögi sisustamine ja seadistamine;
 • Detsembris viidi läbi suuline küsitlus toidupanga klientide seas;
 • Detsember kuni jaanuari esimene pool - koostati dokumendid köögile tegevusloa taotlemiseks, käidi Veterinaar- ja Toiduametis konsultatsioonil, toimus Veterinaar- ja Toiduameti inspektori külastus ja väljastati tegevusluba.
 • Jaanuaris alustas köök tööd, avati kohvik ning alustati supiköögiteenuse osutamine Pärnu Linnale.

 

 

 • Koolivaheaja toitlustamine 4.06. – 30.08.2015. Suvevaheajal kasutas teenust 35 last 1814 korral, mis tähendab keskmiselt iga laps käis söömas 51,8 korda. 
Projekt lõppes 31.08.2015

Järgnenud tegevused:


 • Alates sügisvaheaajast 2015 tegeleb sihtgrupi leidmisega Pärnu LV Lastekaitse teenistus. Saavutatud on pärast projekti lõppu arvestatav koostöö  Pärnu LV-ga: 

                   1. LV tegeleb sihtgrupi leidmisega (sügisvaheajal 17 last söömas)
K
okkuvõtvalt võib öelda, et  kõige keerulisem on antud teenuse osutamise juures sihtgrupini jõudmine. Teenuse pakkujal on plaanis minna õppenõustamiskeskusesse, koolidesse ja kogudustesse ning kontakti võtta teiste vabaühendustega, et saada teavet sihtgrupi kohta.Õppenõustamiskeskusesse saab viia talongid kohapeale, kuna keskuses töötavad koolide psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid.

                   2. LV tasub laste toitlustamise kulud
 

 • Pärnu LV Hoolekandekomisjoni 23.10.15 toimunud istungil kaitses Lastekaitseteenistuse juhataja Jaanus Mäe sotsiaalkohviku koolivaheaegadel toitlustamise tegevustaotlust 3 280€ aastaks 2016. Toetus määrati küsitud summas.
 • Diakooniakeskus soetas hiljuti uued ruumid sotsiaalkohviku tegevuse jätkamiseks Riia mnt 28, Pärnu. Kevadvaheajal 2016 toitlustame lapsi juba uutes ruumides.   

 

 

 

 

Eesti English Русский

                                                                                                    

Otsi
 
 
 
EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ, Tallinna mnt 8, 80010 Pärnu; +372 5664 8484  erika.kukk@gmail.com
Koduleht Elitec'st