rnu Diakoonia

Kogukonnalt Pärnu toidupangale

PROJEKT:

01.06.2012 - 31.01.2013

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"

Eesmärk:Projekti eesmärk on käivitada toidu-, raha- ja kasutatud esemete annetuste kogumise regulaarne praktiline tegevus Pärnu Diakooniakeskuse poolt ja heaks.

Alleesmärgid:
 1. annetuste kogumise rakenduskava valmimine.
 2. annetuste kogumise kampaaniate läbiviimiseks noortest inimestest koosneva meeskonna loomine Pärnus tegutsevate kodanikeühenduste kaasamisel.
 3. Pärnmaa talunike ja ettevõtete teavitamine Pärnu Toidupanga tegevusest ja esitada neile üleskutse toetada toidupanka aineliselt.
 4. toidupanka ja selle vajadusi tutvustava infolehtede trükkimine ja levitamine kogukonnas.
 5. Kasutada Pärnu Suve üritusi loterii ja toidupanga tegevuse ning vajaduste propageerimiseks.
 6. Kasutada advendiaja üritusi toidupanga toetuseks.
 7. Jõuda kokkuleppele Pärnu 3 Selveri ja Maximaga neis regulaarsete toidukogumispäevade koraldamises.
 8. annetuste kogumise kampaaniate kajastamine meedias.
 9. Koostöölepingute sõlmimine kodanikeühendustega, ettevõtjatega ja ettevõtetega.
 10. Vabatahtlike motiveerimine Loovuslaagriga.
 11. Uutele koostööpartneritele ja vabatahtlikele tänukohtumise korraldamine.

Tegevused:
 1. annetuste kogumise rakenduskava valmimine
 2. annetuste kogumise kampaaniate läbiviimiseks meeskonna loomine, Pärnus tegutsevate kodanikeühenduste kaasamisel.
 3. Pärnumaa talunike, ettevõtjate ja ettevõtete teavitamine Pärnu Toidupanga tegevusest ja kutsuda neid toidupanka toetama.
 4. infolehtede trükkimine ja levitamine kogukonnas
 5. annetuste kogumise kampaaniate kajastamine meedias
Projekti tulemusena käivitub Pärnu Toidupanga jätkusuutlik toimimine kodanikeühiskonna liikmete ja ettevõtjate  kaasamisel.


Summary in English (NB! taotleja nimi inglise keeles, projekti nimi ja lühikokkuvõte):
Build link between community and Pärnu Food Bank.Aim of the project is  collect the food, monetary donations and used items to the specific client group (to those who need it).Planned activities:·         collecting donations from civilian by plan of program completion, cooperation with civil society and business organizations operates in Pärnu and Pärnu area; announcing farmers and enterpriser  about Pärnu Food bank's mission to obtain donations;·printing and distributing advertising brochure in the community;·         announce about campaigns to collect donations through the media. Goal of  this  project sustainable status of Pärnu Food Bank.
   
               Projekti eelarve
(01.06.12 kuni 31.01.13)
        KÜSKist taotletav summa % eelarvest
Kokku   Kokku  
5 882,00 EUR  5000 EUR  85 %
 
Kinnitan, et taotleja panustab kaasfinantseeringuna perioodil 01.06.12 kuni 31.01.13 projekti minimaalselt järgneva ressursi: % kogu kaas-finantseeringust
Perioodil KOKKU 882,00 EUR  100  %
Sellest -    Rahaline 632,00 EUR  71,7 %
                Mitterahaline  250,00 EUR 28,3 %
                         Sellest:   vabatahtlik töö  250,00 EUR  28,3 %
                                  muu mitterahaline   EUR   %


Üritused, väljundid, tulemused

Loterii:

• 8-9.06 Hea Toidu festival Grillfest 2012
• 16.06 Kirbuturg
• 29.06 – 1.07 Pärnu Hansapäevad 2012
• 3-4.08 Pärnu Gildipäevad 2012


Toidukogumispäevad:

Uued kokkulepped uute kauplustega
 • 6-7.07 Pärnu Maxima XXX   - 430 toiduühikut
 • 10-11.08 Pärnu Ülejõe Selver  - 433 toiduühikut

Rõivaannetuste müük:

18.08 Kirbuturg Pärnu sadamas


Motivatsioonilaager vabatahtlikele annetuste kogujatele:

13.-15-07 Tahkurannas - toetus KÜSK-ilt 666,44 eurot

Infomaterjalide trükki andmine:

15.08 Hansaprint toetus KÜSK-ilt 432 eurot

Vabatahtlike töötunde juuni-august 720 tundi


Kontori kulud juuni-august - toetus KÜSK-ilt 75 eurot

Ürituste korraldamise autokütuse kulu juuni-august - toetus KÜSK-ilt 190,50 eurot

Loodud annetuskeskkond portaalis WWW.HELP.EE autokütuse sihtannetuseks toiduainete veoks.


Projektimeeskonna koosolekud:

6.06. Annetuste kogumise projekt - KÜSK      I koosolek

1) annetuste kogumise rakenduskava plaani eskiis
2) meeskonna liikmete ülesannete ja vastutusala määramine

4.07. Annetuste kogumise projekt - KÜSK      II koosolek

1) toimunud tegevuste analüüs: kokkulepe Pärnu Maximaga toidukogumispäevade korraldamiseks; loterii Grillfestil, sadama kirbuturul ja Pärnu Hansapäevadel
2) juulikuu plaanid
3) kasutada Pärnu suveüritusi toidupanga tegevuse propageerimiseks ja raha teenimiseks loteriide ja väljamüükidega

8.08. Annetuste kogumise projekt - KÜSK      III koosolek

1) toimunud tegevuste analüüs: toidukogumispäevad Maximas; on välja kaubeldud 200 m2 tasuta laopinda; korda läinud loovuslaager 30 vabatahtlikuga
2) augusti kuu plaanid

3.09. Annetuste kogumise projekt - KÜSK      IV koosolek

1) toimunud tegevuste analüüs: loteriimüük Pärnu XV Gildipäevadel; kokkulepe kahe Pärnu Selveriga toidukogumispäevade korraldamiseks; kauplemine kirbuturul jätkub eduka tulemusega; kohtumine koostöö eesmärgil MTÜ Meelespea juhtidega, kes annetavad meile kasutatud riideid ja jalatseid; kohtumine EL-SHADDAI koguduse esinaisega, kuhu kuulub palju noori inimesi, kes saavad meid aidata toidukogumise kampaaniatel; loodud kontaktid kolme talunikuga Viljandi ja Pärnumaalt
2) oktoobri kuu plaanid: raha on hakanud rohkem laekuma ja uute avaramate ruumide lubamine ühingule tundub reaalne; planeerime 2 toidukogumiskampaaniat
    

Eesti English Русский

                                                                                                    

Otsi
 
 
 
EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ, Tallinna mnt 8, 80010 Pärnu; +372 5664 8484  erika.kukk@gmail.com
Koduleht Elitec'st