rnu Diakoonia

                                                                                                    
                                                                               

EELK Pärnu Diakooniakeskus on mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja  kultuurivaldkondades ning ühendab vaba tahte alusel füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Ühing on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik oma pangaarvete ja atribuutikaga. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast. Ühing tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
 
Ühingu eesmärk
Ühingu eesmärgiks on erivajadustega (sh tööealiste väheste toimetulekuoskustega, sotsiaalprobleemidega, puudega, töötute, kriisis olevate) inimeste ja nende perede jõustamine ning aineline toetamine Pärnu linnas ja maakonnas.
Ühingu tegevuse tulemusena suureneb sihtgruppide sotsiaalne kaasatus, ning taastub inimeste töövõime ja töövalmidus, mistõttu väheneb tööpuudus regioonis.

Oma eesmärgi elluviimiseks teeb ühing koostööd erinevate organisatsioonidega, toetudes EELK Pärnu Eliisabeti koguduse diakooniatööle ja toetades Pärnu praostkonna koguduste diakooniatööd ühiskondlike probleemide leevendamisel.

Oma ülesannet täites seisab ühing Jumala loodud elu pühaduse eest ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu nii ühiskonnas kui üksikinimeste elus.  
 

Eesti English Русский

                                                                                                    

Otsi
 
 
 
EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ, Tallinna mnt 8, 80010 Pärnu; +372 5664 8484  erika.kukk@gmail.com
Koduleht Elitec'st

Tasuta kodulehed www.elitec.ee

Close